Het Nederlandse pensioen systeem is gebaseerd op 3 pilaren

Allereerst moet er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (boek 7). Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst kan een pensioentoezegging worden gedaan. In de Wet op de loonbelasting 1964 en het uitvoeringsbesluit loonbelasting zijn de fiscale kaders waaraan een pensioenregeling moet voldoen opgenomen.

In de Pensioenwet zijn tenslotte de juridische kaders van een pensioenregeling verder uitgewerkt.

Op basis van de Pensioenwet moet een pensioenovereenkomst extern worden gefinancierd bij een pensioenuitvoerder. Het is niet mogelijk voor een werkgever om binnen de eigen organisatie een pensioenvoorziening voor de werknemers op te bouwen.

Pensioenovereenkomst

Het basisdocument is de pensioenovereenkomst. Dit is een juridisch bindende overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer over de contouren van de pensioenregeling en maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst. De pensioenovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst of een cao.

Uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en de pensioenverzekeraar. De afspraken tussen de werkgever en pensioenaanbieder zijn opgenomen in dit document.

Pensioenreglement

In het pensioenreglement wordt de pensioenregeling in detail beschreven. Dit document is opgesteld door de pensioenverzekeraar en moet in overeenstemming zijn met de administratieovereenkomst en pensioenovereenkomst.

3-pillars

Wanneer de werkgever de pensioenregeling wil veranderen, moet de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer worden aangepast. De ondernemingsraad (indien van toepassing) moet akkoord gaan met deze wijziging. Het hangt van de pensioenovereenkomst af of daarnaast individuele goedkeuring ook vereist is.

Bij een wijziging van de pensioenregeling is vaak ook een nieuwe uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement van toepassing. Beide documenten worden afgestemd tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever.

Voor meer informatie download onze brochure over pensioen hier.

International network

Alexander Beard International Benefits B.V. is actief in de belangrijkste landen van Europa. Benieuwd wat wij voor uw onderneming in andere delen van Europa kunnen betekenen? Neem dat vooral contact met ons op!

United Kingdom Germany France