Twee soorten arbeidsongeschikheidsverzekeringen

De werknemer wordt hiervoor door het UWV gekeurd om te bepalen of hij arbeidsongeschikt is. Als dat het geval is dan wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald en bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt bekeken of deze tijdelijk of duurzaam is.

Voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard, bestaat er géén wettelijke regeling. De werkgever moet dan samen met de werknemer zoeken naar een geschikte oplossing.

Verzekeringsmogelijkheden voor de werkgever

Een werkgever kan ervoor kiezen om het risico van een WIA-uitkering zelf te dragen en geen premie af te dragen aan het UWV/Belastingdienst voor de WIA. Hiervoor kan bij een verzekeraar een WIA-eigenrisicodragersverzekering worden afgesloten. De werkgever betaald zelf de WIA-uitkering aan de ex-werknemer. De kosten van deze uitkering kunnen worden verhaald op de verzekeraar.

Het eigenrisicodragerschap kan op twee momenten per jaar ingaan, op 1 januari en 1 juli.

Verzekeringsmogelijkheden voor de werknemer

De inkomensterugval voor werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden kunnen erg groot zijn. Om de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid te beperken kunnen verschillende verzekeringen worden afgesloten.

Voor werknemers die meer verdienen dan het maximale loon (in 2016 € 52.763) kan een WGA/WIA-excedentverzekering worden afgesloten. Deze verzekering betaald bijvoorbeeld 70% of 80% van het loon boven het maximale loon uit op het moment dat iemand arbeidsongeschikt wordt.

Voor werknemers die niet of niet voldoende van hun restverdiencapaciteit kunnen verdienen kan een WGA-hiaat verzekering worden afgesloten. Deze verzekering betaald een aanvulling op de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering, soms ook bij arbeidsongeschikten die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Werknemers kunnen dergelijke verzekeringen ook zelf afsluiten. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering en werkloosheidsverzekering aangeraden om een deel van de hypotheekkosten op te vangen als het inkomen terugvalt.

Voor meer informatie download onze brochure over arbeidsongeschiktheid hier.

International network

Alexander Beard International Benefits B.V. is actief in de belangrijkste landen van Europa. Benieuwd wat wij voor uw onderneming in andere delen van Europa kunnen betekenen? Neem dat vooral contact met ons op!

United Kingdom Germany France