Choices NL

Anyone living and working in the Netherlands must arrange basic health insurance with an insurer who is registered in the Netherlands – within 4 months of arriving in the country. Alexander Beard International Benefits, Expacare and ONVZ have joined forces to offer a full international medical insurance plan which also provides compliant local cover in the Netherlands.

Read more

Pensioenregeling

Onder invloed van steeds veranderende fiscale, juridische en verzekeringstechnische wetten en regels worden pensioenen er niet eenvoudiger op. Daarom behandelen we uw vraagstuk in heldere stappen. Op basis van kennis en informatie die voor uw situatie relevant is. Of u nu zelfstandig, als MKB’er of namens een multinational internationaal opereert. Of het nu gaat om (internationale) consultancy, controle, communicatie of een opleidingstraject.

Verzuimverzekering

Werknemers die ziek zijn, hebben in de eerste twee jaar van hun ziekte nog geen recht op een uitkering vanuit de werknemersverzekeringen. De werkgever moet het salaris (deels) doorbetalen volgens de Wulbz (Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte) en de VLZ (Wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte).
Een werkgever kan een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte van werknemers afsluiten. Het is niet verplicht om zo'n verzekering af te sluiten, maar zonder verzekering draait de werkgever zelf voor de kosten van de loon doorbetaling en re-integratie op. Hoeveel premie een werkgever betaalt, is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, de leeftijd van de werknemers, het bedrijfsrisico en het ziekteverzuim.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De inkomensterugval voor werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden kunnen erg groot zijn. Om de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid te beperken kunnen verschillende verzekeringen worden afgesloten.
Voor werknemers die meer verdienen dan het maximale loon (in 2016 € 52.763) kan een WGA/WIA-excedentverzekering worden afgesloten. Deze verzekering betaald bijvoorbeeld 70% of 80% van het loon boven het maximale loon uit op het moment dat iemand arbeidsongeschikt wordt.
Voor werknemers die niet of niet voldoende van hun restverdiencapaciteit kunnen verdienen kan een WGA-hiaat verzekering worden afgesloten. Deze verzekering betaald een aanvulling op de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering, soms ook bij arbeidsongeschikten die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.
Werknemers kunnen dergelijke verzekeringen ook zelf afsluiten. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering en werkloosheidsverzekering aangeraden om een deel van de hypotheekkosten op te vangen als het inkomen terugvalt.

Ziektenkostenverzekering

De Zorgverzekering (of Basisverzekering) is een verplichte ziektekostenverzekering voor alle ingezetenen van Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg.
De basisverzekering kent een verzekerings- en acceptatieplicht: alle ingezetenen van Nederland moeten zich verzekeren en verzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. De overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast.
Naast de basisverzekering kunnen aanvullende verzekeringen worden afgesloten, bijvoorbeeld voor vergoedingen voor behandelingen bij de tandarts of voor fysiotherapie.
Het is voor werkgevers mogelijk om bij een zorgverzekeraar collectiviteitskorting af te spreken voor de werknemers. Hierdoor kunnen de werknemers maximaal 10% korting krijgen op de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende verzekeringen.

Alexander Beard International Benefits B.V. is actief in de belangrijkste landen van Europa. Benieuwd wat wij voor uw onderneming in andere delen van Europa kunnen betekenen? Neem dat vooral contact met ons op!

International network

Alexander Beard International Benefits B.V. is actief in de belangrijkste landen van Europa. Benieuwd wat wij voor uw onderneming in andere delen van Europa kunnen betekenen? Neem dat vooral contact met ons op!

United Kingdom Germany France