In het parlement is het wetsvoorstel ‘Wet Toekomst Pensioenen’ nog steeds in behandeling. Deze wet verandert het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend en zal impact hebben op alle pensioenregelingen.

Doelstelling is om de wetgeving per 01-07-2023 in te laten gaan, waarna een overgangstermijn zal gelden van 4 jaar tot 01-01-2027.

De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer vindt thans plaats. Na behandeling in de Tweede Kamer zal natuurlijk ook de Eerste Kamer moeten instemmen met het wetsvoorstel. De inzet van de regering is om de ingangsdatum van 01-07-2023 te halen. Hier is echter nog geen zekerheid over. Het is dus mogelijk dat de ingangsdatum wordt uitgesteld.

Uitstel van de ingangsdatum van de wet betekent niet automatisch uitstel van de overgangsperiode. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de wet ingaat per 01-01-2024 en dat de einddatum van de overgangsperiode blijft staan op 01-01-2027.

Om onze klanten alvast meer informatie te geven over de gevolgen van de nieuwe wetgeving hebben wij twee informatiedocumenten opgesteld.  Een korte samenvatting en een wat uitgebreidere versie.

Beide documenten zijn via onderstaande links te downloaden:

20221027 Wet toekomst pensioenen

20221027 Whitepaper WTP, met meer gedetailleerde informatie

Disability in the Netherlands and the COVID 19 virus

We receive many questions about the insurance coverage within the sick leave, WGA gap and WIA excess insurance in combination to the Covid 19 virus.Below you will find a list with the answers to the most frequently asked questions. If you have any additional questions, please do not hesitate to contact us!